Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Coaching VIADRINA

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

 

Tytuł Projektu: Coaching VIADRINA

Partner wiodący: Mittlere Oder e.V.

Partner projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”

Cel projektu: podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji instytucji zainteresowanych transgraniczną współpracą projektową w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA w oparciu o usystematyzowaną podstawę.  Następujące działania maja się do tego przyczynić:

 • Stworzenie usystematyzowanych podstaw do pracy poprzez przeprowadzenie analizy sytuacji dot. struktury beneficjentów w Euroregionie;
 • Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji do współpracy transgranicznej w projektach poprzez realizację opracowanych działań ( spotkania informacyjne, konsultacje, skierowany na konkretne grupy i indywidualny coaching podmiotów i instytucji);
 • Wzmocnienie, względnie pogłębienie istniejących partnerstw i zainicjowanie nowych. 

Grupa docelowa: wszyscy potencjalni partnerzy z terenu Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, którzy nie posiadają żadnego lub mają niewystarczające doświadczenie w projektowej współpracy transgranicznej oraz tacy, którzy pragną zintensyfikować i rozszerzyć dotychczasowa współpracę lub tematy współpracy.

Rezultaty:

 • liczba kooperujących instytucji: 107
 • giełdy partnerskie i warsztaty: 7
 • sprawozdanie dot. potencjałów i przeszkód kooperacji transgranicznych: 1
 • baza danych partnerstw: 1
 • instytucje, którym zostały udzielone usługi doradcze: 100

Okres realizacji: 01.03.2017– 29.02.2020

Kwota dofinansowania EFFR: 224 187,50 EUR

Główne założenia:

 • Przeprowadzenie analizy sytuacyjnej transgranicznych, związanych z projektami związków kooperacyjnych w Euroregionie.
 • Stworzenie bazy danych partnerstw.
 • Przeprowadzanie konsultacji w formie dostosowanych do konkretnej grupy docelowej wymiany doświadczeń, warsztatów względnie coachingu indywidualnego w celu powstania nowych lub wzmocnienia lub rozbudowy istniejących partnerstw projektowych w Euroregionie.
 • Realizacja szeroko pojętej promocji dla zróżnicowanej grupy odbiorców/ instytucji.
 • Przygotowanie dokumentacji, gdzie przedstawiona zostanie ocena doświadczeń z realizacji projektu. Dotyczy to zarówno korzyści wynikających z nowego systematycznego podejścia do współpracy projektowej, jak i potrzeb działania, które w dalszym ciągu istnieją w Euroregionie.

 

 • Euroregion
  • Historia

   Euroregion – znany w całej Europie jako Europaregion lub Euroregio – jest określeniem regionów przekraczających granice państw w...

  • O Euroregionie

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jest jednym z czterech euroregionów leżących wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Sąsiaduje on...

  • Cele

   Nasz praca ma integrować, inicjować, wspierać oraz finansować wspólny rozwój polsko-niemieckiego pogranicza na różnych płaszczyznach....

  • Struktura

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jako organizacja transgraniczna nie posiada własnej osobowości prawnej i potrzebuje po każdej...

  • Członkowie

   Podmiotem Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie Mittlere Oder e.V. z siedziba we Frankfurcie nad Odra a po...

  • Projekty własne

   Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa...

  • Dokumenty do pobrania

 • Coaching Viadrina
 • Kontakt
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"

  ul. Władysława Łokietka 22
  PL-66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: (+48) 095 / 735 84 47
  Fax: (+48) 095 / 735 84 61
  info@euroregion-viadrina.pl
  www.euroregion-viadrina.pl

   
  Biuro w Niemczech:

  Mittlere Oder e.V.

  Holzmarkt 7
  D-15230 Frankfurt (Oder)
  Tel.: (+49) 0335/ 66 594 -0
  Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20
  info@euroregion-viadrina.eu
  www.euroregion-viadrina.de

 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA