Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

DIALOG - pierwsze spotkanie Grupy Projektowej

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

11.09.2017 r. w Górzycy odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Projektowej DIALOG. Grupa złożona z przedstawicieli wszystkich partnerów projektu (Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina", Mittlere Oder e.V., Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa – Nysa – Bóbr", Euroregion Spree – Neiße Bober e.V.) omówiła bieżące kwestie związane z projektem – zarówno częścią merytoryczną, jak i kwestie proceduralne.

Nadrzędnym celem projektu jest transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu brandenbursko-lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz uwrażliwienie i dokształcanie osób z Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach na co dzień w praktyce współpracą i tematyką transgraniczną

Cel projektu wpisuje się w szczegółowy cel programu „Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i mieszkańców we wszystkich aspektach życia publicznego” i realizuje go za pomocą systematycznego transferu informacji i wiedzy w DIALOG-u pomiędzy instytucjami i mieszkańcami dla całego obszaru wsparcia.

Cele szczegółowe projektu to:

 • poprawa wiedzy o strukturach i kompetencjach administracyjnych w kraju partnera,
 • wymiana doświadczeń, diagnozowanie i dostarczanie rozwiązań transgranicznych problemów w tematyce kształcenia i ochrony zdrowia
 • wspieranie sieci partnerskich w kierunku wspólnych obszarów dalszych działań
 • rozszerzenie kompetencji interkulturowych
 • polepszenie wzajemnej komunikacji bezpośredniej
 • wspólna promocja, poprawa w postrzeganiu i odbiorze rozwoju transgranicznego oraz towarzyszącym im procesów

Realizacja celów projektu ma wspomóc  rozwój wspólnego obszaru i pogłębianie współpracy poprzez przezwyciężanie istniejących barier.

Grupę docelową projektu stanowią bezpośrednio multiplikatorzy w transgranicznie działających instytucjach, m.in. w administracji publicznej, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach non-profit. Tzw. pośrednią grupę docelową stanowią pośredni beneficjenci  rezultatów projektu, czyli polscy i niemieccy mieszkańcy całego obszaru wsparcia.

Korzyść z realizacji projektu to generalna poprawa współpracy instytucjonalnej poprzez:

 • DIALOG podmiotów w celu  analizy i rozwiązywania problemów specyficznych trans-granicznych zagadnień
 • niwelowanie barier mentalnych
 • wzrost znajomości języka sąsiada
 • poprawa znajomości struktur administracyjnych.
 • ułatwienie nawiązywania transgranicznych kontaktów instytucji publicznych i pozarządowych
 • zwiększenie znajomości oraz wiedzy o obszarze wsparcia

Planowany rezultat projektu to:

 • liczba współpracujących instytucji: 76
 • utworzenie tematycznych grup roboczych: 2
 • ilość organizowanych kursów językowych: 22
 • posiedzenia grup roboczych, posiedzenia grupy projektowej, konferencje tematyczne, warsztaty, treningi interkulturowe, seminaria: 76
 • uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych: 32

Projekt DIALOG – współfinansowany z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 • Kontakt
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"

  ul. Władysława Łokietka 22
  PL-66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: (+48) 095 / 735 84 47
  Fax: (+48) 095 / 735 84 61
  info@euroregion-viadrina.pl
  www.euroregion-viadrina.pl

   
  Biuro w Niemczech:

  Mittlere Oder e.V.

  Holzmarkt 7
  D-15230 Frankfurt (Oder)
  Tel.: (+49) 0335/ 66 594 -0
  Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20
  info@euroregion-viadrina.eu
  www.euroregion-viadrina.de

 • Google Translate
 • Mapa

 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA