Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Wspólne posiedzenie niemieckiego i polskiego Zarządu Euroregionu oraz Walne Zebranie

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Euroregion to duże wsparcie rozwoju i społecznej aktywności, 12 czerwca br. w biurze Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wlkp., odbyło się wspólne posiedzenie niemieckiego i polskiego zarządu Euroregionu. 

Kilka godzin wcześniej, na walnym zebraniu, spotkali się członkowie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina".

 


Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu zrzesza dwadzieścia osiem gmin i trzy powiaty. Tworzą one polską część Euroregionu Pro Europa Viadrina. Stowarzyszenie wspiera partnerstwo i współpracę polsko - niemiecką, która przyczynia się do zrównoważonego rozwoju pogranicza.

Podczas posiedzenia przedstawiono informację na temat Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Omówiono również stan realizacji i doświadczenia płynące z realizowanych wspólnie projektów (Fundusz Małych Projektów, Dialog, Coaching).

Podsumowujemy rok u siebie i spotykamy się z naszymi niemieckimi partnerami – powiedział Jacek Wójcicki, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, prezydent Gorzowa. Chcemy nakreślić plan działania na kolejne lata, na kolejną unijną perspektywę. I porozmawiać o realnej współpracy – dodał Jacek Wójcicki.

Podczas wspólnego posiedzenia zarządów dyskutowano o najistotniejszych w najbliższym czasie kwestiach - aktualizacji Koncepcji rozwoju i działania Euroregionu Pro Europa Viadrina, zarządzaniu Funduszem Małych Projektów w nowej perspektywie finansowej w kontekście Projektu rozporządzenia INTERREG na lata 2021-2027. Wszystkie te elementy zdecydują o znaczeniu Euroregionu, określą jego rolę i zadania w nowym okresie programowania po 2020 roku.
Skala naszej współpracy jest ogromna – mówi Krzysztof Szydłak, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina. - W ubiegłym roku wpłynęło do Euroregionu 155 projektów małych projektów, zatwierdziliśmy do finansowania 150. Było też 40 projektów finansowanych z polsko – niemieckiej wymiany młodzieży. 
I przede wszystkim 10 dużych projektów infrastrukturalnych, jak remonty dróg czy budowa mariny w Santoku. – To duże wsparcie rozwoju infrastrukturalnego regionu i społecznej aktywności mieszkańców – dodaje dyrektor Szydłak.

Uczestnicy wspólnego spotkania rozmawiali również o poparciu memorandum dotyczącego nauczania języków krajów sąsiednich w polsko-niemieckich i czesko-polskich regionach przygranicznych.


tekst: Wiesław Ciepiela

 

 • Kontakt
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"

  ul. Władysława Łokietka 22
  PL-66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: (+48) 095 / 735 84 47
  Fax: (+48) 095 / 735 84 61
  info@euroregion-viadrina.pl
  www.euroregion-viadrina.pl

   
  Biuro w Niemczech:

  Mittlere Oder e.V.

  Holzmarkt 7
  D-15230 Frankfurt (Oder)
  Tel.: (+49) 0335/ 66 594 -0
  Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20
  info@euroregion-viadrina.eu
  www.euroregion-viadrina.de

 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA