Szanowni Państwo,  informujemy, iż Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA” w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niem...
informujemy, iż  zatwierdzony Podręcznik Beneficjenta dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawiera również uregulowania dotyczące realizacji Funduszu Małych Projektów. W odniesieniu do poprzedniego okresu programowan...
Partnerzy projektu zobowiązani są do informowania opinii publicznej o projektach wspieranych w ramach Programu oraz do przeprowadzania działań informacyjno-komunikacyjnych. Niezasto-sowanie się do tego obowiązku może skutkować redukcją kwoty dofinansowania.  1. Zakres działań informacyjno-promocyjnych  Wszystkie działania informacyjne i k...

Aktualności

 • 06/24/2016 - 13:39

  Wójt Gminy Santok oraz Rada Gminy Santok zapraszają na Dni Grodu Santok. Uroczyste otwarcie imprezy 25 czerwca 2015 roku o godzinie 1400. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora www.santok.pl. Euroregion PRO EUROPA...

 • 06/24/2016 - 13:29

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Dni Cybinki, które odbędą się 25 czerwca 2016 roku na terenach zielonych przy Stadionie Miejskim w Cybince. Uroczyste otwarcie święta odbędzie się o godzinie 1700, po którym zapraszamy do wspólnej zabawy. Organizator przewidział wiele at...

 • 06/17/2016 - 11:10
  Prezydent RP z Małżonką złożył w piątek pierwszą wizytę w Niemczech. W południe przed Pałacem Bellevue polska Para Prezydencka została oficjalnie powitana przez prezydenta Niemiec Joachima Gaucka i panią Danielę Schadt.
   
  Polski prezydent dziękował prezydentowi Gaucko...
 • 06/15/2016 - 14:33
  Partnerzy projektu zobowiązani są do informowania opinii publicznej o projektach wspieranych w ramach Programu oraz do przeprowadzania działań informacyjno-komunikacyjnych. Niezasto-sowanie się do tego obowiązku może skutkować redukcją kwoty dofinansowania.
   
  1. Zak...
 • 06/15/2016 - 14:30

  informujemy, iż w dniu 17.06.2016 w Gminnym Ośrodku Kultury „Pod Morwą” ul. Jana Pawła II 51b w Lubniewicach odbędzie się seminarium pn. Polsko-niemiecka współpraca samorządowa w obszarze przygranicznym. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Seminarium wpisuje się w jubileusz 25 rocznicy podp...