Szanowni Państwo,  informujemy, iż Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA” w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niem...
informujemy, iż  zatwierdzony Podręcznik Beneficjenta dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawiera również uregulowania dotyczące realizacji Funduszu Małych Projektów. W odniesieniu do poprzedniego okresu programowan...
Partnerzy projektu zobowiązani są do informowania opinii publicznej o projektach wspieranych w ramach Programu oraz do przeprowadzania działań informacyjno-komunikacyjnych. Niezasto-sowanie się do tego obowiązku może skutkować redukcją kwoty dofinansowania.  1. Zakres działań informacyjno-promocyjnych  Wszystkie działania informacyjne i k...

Aktualności

 • 08/29/2016 - 09:07

  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację”, które odbędą się 7 września 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowi...

 • 08/29/2016 - 08:53

  Informujemy, iż w dniu 4 września 2016 r. w Lipkach Wielkich (Gmina Santok) odbędą się Dożynki Gminne. Dożynką towarzyszą m.in. prezentacje instytucji oraz firm działających na terenach wiejskich i pracujących na rzecz wsi. Szczegółowe informacje na stronie...

 • 08/26/2016 - 07:51

  25.08.2016 roku we Frankfurcie nad Odrą spotkali się przedstawiciele obu Zarządów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Głównym tematem ich rozmów była współpraca transgraniczna w zakresie pozyskiwania pieniędzy z programu unijnego INTERREG VA Brandenburgia - Polska. Ponadto dyskutowano na temat dalsz...

 • 08/24/2016 - 08:31

  nformujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2016 r. (sobota) w Bledzewie odbędą się Dożynki Gminne, na które w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Miejscem wydarzenia będzie stadion sportowy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na dołączonym plakacie.  

  ...

 • 08/24/2016 - 08:21
  Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwał pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Brandenburgia-Polska. Wnioskodawcy składali projekty w dwóch osiach priorytetowych: Transport i mobilność oraz Integracja i Współpraca.
   
  Łącznie wpłynęły 23...