Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego INTERREG V A

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

W dniach 24-25.10.2017 r. obradował w Zielonej Górze Komitet Monitorujący Programem INTERREG Brandenburgia-Polska. Do dyspozycji beneficjentów była kwota 6 000 000 Euro.

W wyniku prac Komitetu zatwierdzono do dofinansowania 8 projektów. Wśród nich znajdują się takie projekty, w których partnerem lub partnerem wiodącym są samorządy, szkoły i inne instytucje z naszego euroregionu:

 

1. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego "ViVA 4.0"

 • partnerami są: miasto Gorzów Wlkp. (Zespół Szkół Elektrycznych oraz Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych), Lubuski Klaster Metalowy oraz QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft Eisenhüttenstadt
 • transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów do celu kształcenia zawodowego w j. polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia oraz będą wspólnie wykorzystane. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu. Poprzez projekt zostanie zredukowany proces odpływu młodzieży z regionu wsparcia.
 • wartość dofinansowania: 868 046,77 euro

 

 2. Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie Marchijsko-Odrzańskim i Województwie Lubuskim

 • partnerami są: Gmina Witnica, Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. oraz Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH
 • przedmiotem projektu jest transgraniczna współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego w dziedzinie ratownictwa medycznego, celem podwyższenia kompetencji zawodowych polskich i niemieckich pracowników pogotowia ratunkowego, aby umożliwić skoordynowane transgraniczne udzielanie medycznych czynności ratunkowych w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i zagwarantować mieszkańcom obszaru wsparcia optymalną obsługę przez zespoły ratownictwa medycznego. Tutaj podstawowym warunkiem jest wspólne kształcenie i doskonalenie zawodowe i rozwój międzykulturowych kompetencji. Będzie można to osiągnąć w trakcie codziennego wykonywania pracy, przez integrację zawodową i wspólne szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, katastrof i bezpieczeństwa publicznego.
 • wartość dofinansowania: 700 000,00 euro

 

 3. Bez granic: nauka – praca – życie

 • partnerami są: Gmina Strzelce Krajeńskie, Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg, Handwerkskammer Frankfurt (Oder), Institut für Ökonomische Bildung gGmbH
 • Projekt „Bez granic: nauka – praca – życie” jest realizowany przez siedmiu partnerów. W ramach projektu zostanie opracowany wyjątkowy, transgraniczny model orientacji zawodowej, odpowiednio przeszkoleni zostaną nauczyciele, a w efekcie ponad 1000 uczestników weźmie udział w zajęciach z orientacji zawodowej, które częściowo będą odbywać się w laboratoriach i warsztatach. Obok wypracowania metodyki oraz szkoleń z orientacji zawodowej dojdzie do wymiany interkulturowej pomiędzy uczniami, nauczycielami i ekspertami. W dalszej perspektywie metodyka ma zostać zaimplementowana do ramowych planów nauczania, a między szkołami, warsztatami i laboratoriami ma zostać nawiązana współpraca, m.in. w celu podniesienia atrakcyjności nauki zawodu w Euroregionie.
 • wartość dofinansowania: 1 264 798,17 euro

 

 4. Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – niemieckiego pogranicza

 • partnerem jest miasto Gorzów Wlkp. (Zespół Szkół Gastronomicznych) oraz QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft Eisenhüttenstadt
 • celem projektu jest wzmocnienie transgranicznej współpracy poprzez wymianę doświadczeń środowisk gastronomicznego i spożywczego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej, dopasowanej do regionalnego rynku pracy. Działania partnerów, w tym pracodawców przyczynią się do niwelowania różnic w kształceniu zawodowym i ustawicznym w ww. branżach, wzmocnią transgraniczne zdolności i kompetencje wykwalifikowanych pracowników, wypromują wspólny obszar usług, zmniejszą bariery językowe i interkulturowe. Oddziaływanie współpracy zostanie wzmocnione poprzez planowane działania inwestycyjne i infrastrukturalne. Grupą docelową będzie 200 os.
 • wartość dofinansowania: 648 928,12 euro

 

W sumie w zatwierdzonych projektach uczestniczy 9 podmiotów z polskiej strony euroregionu.

 

NazwaDataRozmiar
zatwierdzone_projekty_os_iii_-_km_2017-10-24_25.pdf

Lista wniosków zatwierdzonych

2017-10-30288.58 KB
 • Kontakt
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"

  ul. Władysława Łokietka 22
  PL-66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: (+48) 095 / 735 84 47
  Fax: (+48) 095 / 735 84 61
  info@euroregion-viadrina.pl
  www.euroregion-viadrina.pl

   
  Biuro w Niemczech:

  Mittlere Oder e.V.

  Holzmarkt 7
  D-15230 Frankfurt (Oder)
  Tel.: (+49) 0335/ 66 594 -0
  Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20
  info@euroregion-viadrina.eu
  www.euroregion-viadrina.de

 • Google Translate
 • Mapa

 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA