Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Cele

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Starania o rozwój Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA powinny znaleźć ostatecznie odzwierciedlenie w poprawie warunków życia mieszkańców.
Koncepcyjną podstawę naszej pracy stanowi Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu.


„VIADRINA 2014“


Niniejsza czwarta Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA „Viadrina 2014” nawiązuje z jednej strony do Koncepcji Rozwoju i Działania z 1993, 1999 i 2006 r., z drugiej strony uwarunkowania polityczne między Polską a Niemcami, cele Unii Europejskiej, sytuacja społeczna i gospodarcza samorządów Euroregionu uległy w ciągu tych 20 lat ogromnym zmianom. Chociażby wstąpienie Polski do UE, likwidacja kontroli granicznych i otwarcie rynku pracy spowodowały właśnie w ostatnich latach znaczące ułatwienia dla współpracy transgranicznej. Istniejące już od dziesięcioleci lub też nawiązane w ostatnich 20 latach partnerstwa między instytucjami samorządowymi, organizacjami lub innymi inicjatywami społecznymi zintensyfikowały w odczuwalny sposób swą współpracę. Zrealizowano liczne projekty, przeprowadzono tysiące spotkań z dziesiątkami tysięcy uczestników.
Szczególnym wyrazem tego, co zostało osiągnięte jest chociażby to, że np. koncepcja działań „Wykorzystanie infrastruktury granicznej – nowe funkcje”, którą postawiliśmy sobie za zadanie jeszcze w 2006 r., nie odgrywa dziś już roli, gdyż w następstwie przystąpienia Polski do Układu z Schengen wiele elementów infrastruktury przejść granicznych zostało już rozebranych. Ostatnie widoczne przeszkody we współpracy transgranicznej zniknęły lub też zmieniono ich wykorzystanie, zwiększone zostały możliwości transgranicznej mobilności mieszkańców obu stron Odry. Wizyta po drugiej stronie stała się w międzyczasie czymś normalnym w codziennym życiu wielu mieszkańców naszego Euroregionu.
Niemniej jednak także w 20 roku swego istnienia nasz Euroregion stoi przed niemałymi wyzwaniami. Znajdując się w regionie zdominowanym przez obszary wiejskie, niemal wszystkie samorządy borykają się z trudną sytuacją budżetową. Dodatkowo odczuwalne są znaczące skutki coraz silniejszych zmian demograficznych związanych zwłaszcza ze zmniejszaniem się liczby ludności oraz starzeniem się społeczeństwa po polskiej i niemieckiej stronie.
Obydwa Stowarzyszenia stworzyły w 2012 r. podwaliny tych działań, uzgadniając wspólny tryb postępowania. W rezultacie zebrano i przeanalizowano informacje podstawowe, koncepcje i plany. Co miesiąc odbywały się liczne uzgodnienia pomiędzy Biurami Euroregionu, ankiety wśród osób działających w samorządach i stowarzyszeniach, polsko-niemieckie warsztaty oraz spotkania obydwu Zarządów. Niniejsza zaktualizowana Koncepcja Rozwoju i Działania przedstawia obecną sytuację we współpracy transgranicznej, określa silne i słabe strony, szanse i zagrożenia, wskazuje nadal obowiązujące i nowe cele, jak również koncentruje się na konkretnych działaniach na rzecz Euroregionu.
Opracowanie koncepcji „Viadrina 2014” własnymi siłami w znacznej mierze zmobilizowało endogenne potencjały Euroregionu Pro Europa Viadrina i wykazało szerokie spektrum jego możliwości rozwoju. Członkowie obu stowarzyszeń tworzących nasz Euroregion, instytucje regionalne i eksperci oraz pracownicy instytucji podległych krajowi związkowemu Brandenburgia i województwa lubuskiego w różnorodny sposób wspierali opracowanie obecnej Koncepcji Rozwoju i Działania. W tym miejscu chcielibyśmy wszystkim serdecznie podziękować za ich wsparcie.


Koncepcje Działania i Rozwoju Euroregionu PRO EUROA VIADRINA w obu wersjach językowych można pobrać poniżej:

NazwaDataRozmiar
koncepcjarozwojuidzialaniaepev-viadrina2014.pdf

Koncepcje Działania i Rozwoju Euroregionu PRO EUROA VIADRINA PL

2017-03-0217765.21 KB
entwicklungs-undhandlungskonzeperpev-viadrina2014.pdf

Koncepcje Działania i Rozwoju Euroregionu PRO EUROA VIADRINA DE

2017-03-0216964.63 KB
 • Euroregion
  • Historia

   Euroregion – znany w całej Europie jako Europaregion lub Euroregio – jest określeniem regionów przekraczających granice państw w...

  • O Euroregionie

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jest jednym z czterech euroregionów leżących wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Sąsiaduje on...

  • Cele

   Nasz praca ma integrować, inicjować, wspierać oraz finansować wspólny rozwój polsko-niemieckiego pogranicza na różnych płaszczyznach....

  • Struktura

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jako organizacja transgraniczna nie posiada własnej osobowości prawnej i potrzebuje po każdej...

  • Członkowie

   Podmiotem Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie Mittlere Oder e.V. z siedziba we Frankfurcie nad Odra a po...

  • Projekty własne

   Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa...

  • Dokumenty do pobrania

 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA