Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Struktura

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jako organizacja transgraniczna nie posiada własnej osobowości prawnej i potrzebuje po każdej stronie granicy podmiotu, który figuruje jako osoba prawna.

Podmiotem Euroregiony PRO EUROPA VIADRINA po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie Mittlere Oder e.V. z siedziba we Frankfurcie nad Odra a po stronie polskiej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina“ z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Obie organizacje funkcjonują jako stowarzyszenia użyteczności publicznej wg danego prawa narodowego. Na czele stowarzyszenia stoi przewodniczący i zarząd, a stowarzyszenie składa się z różnych członków. Prace i funkcjonowanie zapewniają biura stowarzyszeń, kierowane przez dyrektora biura.
Oby dwa stowarzyszenia współpracują ze sobą ściśle i intensywnie.

Obok wspólnych polsko-niemieckich posiedzeń zarządu odbywających się kilka razy w roku, regularnie odbywają się wspólne polsko-niemieckie spotkania członków, w których biorą udział wszyscy członkowie niemieckich i polskich stowarzyszeń. Ważne gremium robocze tworzy także wspólna euroregionalna polsko-niemiecka grupa robocza. Ponadto na bieżąco wyjaśnia i opracowuje się wszelkie działania pomiędzy biurami obu stowarzyszeń.

 • Euroregion
  • Historia

   Euroregion – znany w całej Europie jako Europaregion lub Euroregio – jest określeniem regionów przekraczających granice państw w...

  • O Euroregionie

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jest jednym z czterech euroregionów leżących wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Sąsiaduje on...

  • Cele

   Nasz praca ma integrować, inicjować, wspierać oraz finansować wspólny rozwój polsko-niemieckiego pogranicza na różnych płaszczyznach....

  • Struktura

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jako organizacja transgraniczna nie posiada własnej osobowości prawnej i potrzebuje po każdej...

  • Członkowie

   Podmiotem Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie Mittlere Oder e.V. z siedziba we Frankfurcie nad Odra a po...

  • Projekty własne

   Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa...

  • Dokumenty do pobrania

 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA