Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

O nas

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zrzesza obecnie 28 gmin i 3 powiaty, które tworzą polską część Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.

Stowarzyszenie wspiera partnerstwa i współpracę polsko-niemiecką przyczyniającą się do zrównoważonego rozwoju pogranicza. Dzięki zawiązanej sieci partnerstw tworzące Euroregion podmioty wspierają realizację wspólnych celów społecznych, gospodarczych, kulturalnych.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” to:

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA (strona polska)
 • Jednostkę Centralną Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży
 • Fundusz Małych Projektów w ramach INTERREG VA

 

Prawie wszyscy członkowie mają podpisane umowy o współpracy z partnerami z Niemiec, co jest ogromnym sukcesem, a współpraca ta nie dotyczy tylko oficjalnych spotkań, a często realizowana jest przez różne organizacje społeczne i dotyczy różnego zakresu tematycznego.

Współpraca realizowana jest nie tylko przez gminy i powiaty, ale również przez pozostałe instytucje oraz organizacje takie jak przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, szkoły wyższe, kluby sportowe, domy kultury oraz organizacje pozarządowe. Wszystkie te organizacje realizowały projekty w ramach Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Zgodnie z Koncepcją Rozwoju i Działania Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA „VIADRINA 2014”, Euroregion wyznaczył sobie za cel główny pogłębianie współpracy partnerskiej w celu wykorzystania transgranicznych potencjałów, który ma być realizowany poprzez cztery cele tj.: wspieranie wspólnej tożsamości i myśli europejskiej, wspieranie turystycznych i gospodarczych czynników lokalizacji, wzmocnienie wspólnej infrastruktury i usług publicznych oraz wspieranie innowacyjności i edukacji.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” uczestniczy w pracach następujących gremiów:

 • Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020
 • Komitet Monitorujący LRPO 2014-2020
 • Komitet ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
 • Komitet Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
 • Federacja Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej
 • Forum Polskich Regionów Granicznych
 • Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 • Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

 

 • Stowarzyszenie
  • Polityka prywatności

  • O nas

   Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zrzesza obecnie 28 gmin i 3 powiaty, które tworzą polską część...

  • Członkowie

   Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina"
   Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin...

  • Pracownicy

   Pracownicy Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa...

  • Dokumenty

   Statut Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa...

 • Kontakt
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"

  ul. Władysława Łokietka 22
  PL-66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: (+48) 095 / 735 84 47
  Fax: (+48) 095 / 735 84 61
  info@euroregion-viadrina.pl
  www.euroregion-viadrina.pl

 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA