Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

O Geoportalu

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Geoportal Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

Ten Geoportal jest wersją demonstracyjną transgranicznego geoportalu Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

Powstał on jako wynik współpracy w ramach projektu Powiatu Marchwijsko-Odrzańskiego ( partner wiodący) wraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz stowarzyszeniami jako podmioty organizacyjne euroregionu , Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz Stowarzyszeniem Mittlere Oder e.V..

Projekt „Platforma Online – archiwum współpracy transgranicznej Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA” otrzymała dofinansowanie w ramach Small-Project i Projekty Sieciowe Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA w ramach Programu OPERACJNEGO współpracy transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-13.

Partnerzy projektu maja za cel stworzenie nowoczesnej, odpowiadającej specyfice regionu, interaktywnej platformy online, która poprawiłaby dostępność do informacji transgranicznej.

Założeniem wstępnym było, aby najpierw sprawdzić, jakie są techniczne, prawne, organizacyjne i merytoryczne podstawy do stworzenia transgranicznej, zbudowanej na zasadzie mapy, platformy internetowej. Tutaj zaprezentowana wersja pokazuje przykładowo miejsce i dane kontaktowe partnera, siedzibę administracji, punkty informacji turystycznej, instytuty szkoleniowe oraz położenie wybranych ścieżek rowerowych i szlaków wędrownych, przystani dla statków, obszary administracyjne wzgl. większe tereny znajdujące się pod ochrona przyrody.

O wybranych i dofinansowywanych ze środków unijnych projektach będzie można przeczytać krótkie opisy. Dodatkowo zamieszczony kalendarz będzie informował o ważnych transgranicznych imprezach.

Ta propozycja skierowana jest do wszystkich obywateli, współpracowników administracji i podmiotów, które po obu stronach granicy, zainteresowane są współpraca polsko-niemiecką. Informacje będą przekazywane po polsku, niemiecku i angielsku.

Partnerzy projektu działają w celu optymalizacji i uzupełnienia tej interaktywnej propozycji i proponują wszystkim użytkownikom podjęcie współpracy. Przez miejsce do kontaktów można będzie m.in.:

 • wyrazić pochwalę jak i krytykę
 • przekazać wskazówki optymalizacji struktury i dostępności obsługi geoportalu
 • przekazać propozycje na kolejne informacje
 • przekazać informacje o imprezach o znaczeniu transgranicznym.

 

 • Geoportal
 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA