Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Coaching VIADRINA

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

 

Tytuł Projektu: Coaching VIADRINA - nowe szanse

Partner wiodący: Mittlere Oder e.V.

Partner projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”

Cel projektu: Celem projektu jest zachęcenie nowych, względnie mało aktywnych podmiotów w obszarze ERPEV do nawiązania bądź rozwinięcia współpracy transgranicznej.  Następujące działania maja się do tego przyczynić:

 • umożliwienie podmiotom z obszaru Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA praktycznego poznania dalszych możliwości i dziedzin współpracy oraz nowych instytucji;
 • bezpośrednie skierowanie się do podmiotów, które  – z najróżniejszych powodów - nie prowadzą współpracy (tzw. „białe plamy” na mapie beneficjentów), przy czym nawiązanie kontaktu powinno nastąpić proaktywnie ze strony Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA;
 • działania, umożliwiające poznanie nowych możliwości współpracy oraz zachęcające do podjęcia współpracy na nowych płaszczyznach, powinny być skierowane do podmiotów mających możliwie szerokie spektrum działania i gwarantujących swoją działalnością jak najszerszy zasięg tych działań;
 • umożliwienie podmiotom wymiany doświadczeń w mniejszych, tematycznie odpowiednio dobranych, grupach. 

Grupa docelowa: wszyscy potencjalni partnerzy z terenu Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, którzy nie posiadają żadnego lub mają niewystarczające doświadczenie we współpracy transgranicznej oraz tacy, którzy pragną zintensyfikować i rozszerzyć dotychczasową współpracę lub tematy współpracy. 

Rezultaty:

 • rozmowy specjalistyczne: 40
 • konsultacje: 60
 • podróże studyjne: 4
 • platformy współpracy i warsztaty: 6
 • dokumentacja końcowa z publikacją: 1


Okres realizacji:
 01.03.2020 – 30.06.2022


Kwota dofinansowania EFFR:
 150 000,00 EUR


Główne założenia:

 • Rozmowy specjalistyczne - celem rozmów będzie zdefiniowanie możliwości oraz potrzeb instytucji w regionie transgranicznym w zakresie nawiązania bądź rozwoju współpracy transgranicznej.
 • Indywidualne konsultacje - będą prowadzone przez cały czas trwania projektu przez PP i zostaną skierowane, jako uzupełnienie oferty, do tych podmiotów, z którymi nie będą prowadzone rozmowy specjalistyczne.
 • Warsztaty - tematyka dotyczyć będzie przykładowo kolejnego etapu realizacji współpracy, motywowania uczestników, czy zarządzania międzynarodowym zespołem itp. Pod koniec projektu mogą zostać przeprowadzone warsztaty dotyczące przyszłego okresu programowania w celu przygotowania instytucji obszaru granicznego na nowe wyzwania. Warsztaty będą otwarte dla wszystkich instytucji prowadzących współpracę transgraniczną lub chcących taką nawiązać.
 • Podróże studyjne - zostaną zorganizowane każdorazowo na druga stronę Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. W oparciu o doświadczenia z realizacji projektu Coaching VIADRINA, adresatem podroży będą w pierwszej linii przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, powiatów i gmin oraz instytucje zajmujące się pracą z dziećmi i młodzieżą. Podczas podroży uczestnicy odwiedzą kilka miejscowości i instytucji, które posiadają potencjał do prowadzenia współpracy transgranicznej, poznają przedstawicieli nowych instytucji regionu przygranicznego i będą mieli okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń. Ponadto zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk z obszaru małych oraz dużych projektów, zrealizowanych w ramach programów INTERREG między Brandenburgią i województwem Lubuskim, co powinno się przyczynić do zachęcenia uczestników do realizacji nowych polsko-niemieckich przedsięwzięć.
 • Platformy współpracy - zostaną zorganizowane po polskiej i po niemieckiej stronie. Te otwarte spotkania będą okazją do zapoznania się z działalnością dużej liczby instytucji i nawiązania nowych partnerstw. Nacisk położony zostanie na wymianę doświadczeń.  
 • Euroregion
  • Historia

   Euroregion – znany w całej Europie jako Europaregion lub Euroregio – jest określeniem regionów przekraczających granice państw w...

  • O Euroregionie

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jest jednym z czterech euroregionów leżących wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Sąsiaduje on...

  • Cele

   Nasz praca ma integrować, inicjować, wspierać oraz finansować wspólny rozwój polsko-niemieckiego pogranicza na różnych płaszczyznach....

  • Struktura

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jako organizacja transgraniczna nie posiada własnej osobowości prawnej i potrzebuje po każdej...

  • Członkowie

   Podmiotem Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie Mittlere Oder e.V. z siedziba we Frankfurcie nad Odra a po...

  • Projekty własne

   Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa...

  • Dokumenty do pobrania

 • Coaching Viadrina
 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA