Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” - 16.09.2021 r.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

W dniu 16.09.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina". Władze i reprezentanci samorządów członkowskich wysłuchali sprawozdania za 2020 rok. Była też okazja do rozmów o przyszłości programu Interreg.

Podjęto uchwały w sprawach m.in. : zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2020; udzielenia pokwitowania Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2020; zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz zatwierdzenie planu finansowego na rok 2021.

  • Mapa

  • Google Translate
  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA