Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Afrykański Pomór Świń (ASF) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Afrykański Pomór Świń (ASF) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA był tematem polsko-niemieckiego spotkania ekspertów dnia 29.04.2021 roku moderowanego przez Dyrektorów Biur: Pana Krzysztofa Szydłaka oraz Toralfa Schiwietza.

Pani Zofia Batorczak, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wraz zastępcą, panią Agatą Bobrowską oraz zespołem specjalistów-pracowników przygotowali obszerną prezentację na temat aktualnego stanu, podjętych działań oraz bilansu dotyczącego choroby w województwie lubuskim.

 

Analogiczną prezentację dotyczącą strony niemieckiej przygotowali Pani Diana Holland wraz z zespołem z Państwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Pracy, Ochrony Konsumentów i Zdrowia (Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit).

Ożywiona dyskusja po obu prezentacjach pokazała konieczność ścisłej współpracy i koordynacji działań po obu stronach granicy - co zostało podkreślone przez specjalistów tak polskich, jak i niemieckich. Omówione działania, wraz z oceną ich skuteczności, mogą być podstawą do modyfikacji kolejnych kroków oraz szybszego zwalczenia tego transgranicznego zagrożenia.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że powinno ono przyjąć charakter cykliczny.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu DIALOG 2.0, jako element wymiany doświadczeń pomiędzy polską i niemiecką administracją w bieżących kwestiach.

 • Kontakt
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"

  ul. Władysława Łokietka 22
  PL-66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: (+48) 095 / 735 84 47
  Fax: (+48) 095 / 735 84 61
  info@euroregion-viadrina.pl
  www.euroregion-viadrina.pl

   
  Biuro w Niemczech:

  Mittlere Oder e.V.

  Holzmarkt 7
  D-15230 Frankfurt (Oder)
  Tel.: (+49) 0335/ 66 594 -0
  Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20
  info@euroregion-viadrina.eu
  www.euroregion-viadrina.de

 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA