Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Coaching VIADRINA

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA realizował w latach 2017 – 2020 projekt pt. Coaching VIADRINA, którego celem było rozwijanie współpracy transgranicznej poprzez inicjowanie i wspieranie kontaktów pomiędzy instytucjami z Polski i Niemiec.

Niezależnie od tego jaki charakter miała dana instytucja, czy był to  klub piłki nożnej, gmina, instytucja kulturowa, stowarzyszenie ds. seniorów czy orkiestra dęta, mogły liczyć na pomoc i pośrednictwo w znalezieniu partnera do realizacji polsko-niemieckich przedsięwzięć.W tym celu została również przeprowadzona analiza polsko-niemieckich partnerstw, która wykazała stan obecny i potrzeby instytucji zaangażowanych we współpracę transgraniczną.

W ramach projektu przeprowadzono także działania wspierające, takie jak: giełdy partnerstw, szkolenia, warsztaty oraz spotkania inicjujące współpracę. Uczestnicy tych spotkań mogli znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak np.: Na co trzeba zwracać uwagę podczas realizacji projektu? Jak znajdę partnera projektu?, Jak wygląda komunikacja interkulturowa?, Jak można przezwyciężyć bariery językowe?

Realizacja projektu pokazała że w całym Euroregionie istnieje bardzo duże zainteresowanie realizacją działań, w które zaangażowani są partnerzy z Polski i z Niemiec. 

Z pomocy oraz doradztwa skorzystały m.in.: gminy, stowarzyszenia, fundacje, szkoły.

Nawiązane partnerstwa i kontakty zaowocowały realizacją wielu polsko-niemieckich projektów.

We wszystkich tych wydarzeniach udział wzięło około 300 osób.

Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu pozwoliły na analizę potencjału i przeszkód współpracy transgranicznej pod tytułem „Raport o potencjałach i przeszkodach transgranicznych kooperacji”.

Projekt będzie kontynuowany jako Coaching VIADRINA – nowe szanse. Zapraszamy do współpracy zainteresowane instytucje.

Projekt Coaching VIADRINA dofinansowany był w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014 – 2020.

  • Mapa

  • Google Translate
  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA