Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

DIALOG 2.0

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tytuł Projektu: DIALOG 2.0

Partner wiodący: Mittlere Oder e.V. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Partnerzy projektu:  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa – Nysa – Bóbr”,  Euroregion Spree – Neiße Bober” e.V.

Cel projektu: ukierunkowanie platformy DIALOGu, umożliwiające poprawę współpracy instytucji i obywateli na obszarze wsparcia z następującymi celami podporządkowanymi:

- poprawa stanu wiedzy/kompetencji obywateli i multiplikatorów w instytucjach działających transgranicznie we wszystkich obszarach społecznych,

- niwelowanie barier, wykorzystywanie potencjałów współpracy transgranicznej, stwierdzonych w obszarach EDUKACJA i ZDROWIE.

Grupa docelowa: bezpośrednio – liderzy współpracy transgranicznej działający m.in. w administracji publicznej, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach non-profit. Pośrednio – polscy i niemieccy mieszkańcy całego obszaru wsparcia.

Rezultaty:

 • zaangażowane w projekt instytucje transgraniczne, multiplikatorzy: 200
 • sprawozdania grup roboczych: 2
 • warsztaty, konferencje, wyjazdy, szkolenia: 41
 • publikacja fachowa: 2
 • kursy językowe: 24

Okres realizacji: 1.08.2020 – 30.09.2022

Kwota dofinasowania: 999.300,44 Euro

Główne założenia:

W ramach projektu równolegle działania odbywały będą się w następujących obszarach działań:

 1. Komunikacja bez Granic

Zostały zaplanowane następujące działania:

- kursy językowe (j. polski i niemiecki) dla przedstawicieli i wolontariuszy działających w instytucjach transgranicznych, dla pracowników euroregionów,

- warsztaty tematyczne na temat: bezpieczeństwa granicznego, porównanie struktur przedsiębiorstw komunalnych, poprawa kompetencji interkulturowych,

- wizyty studyjne w europejskich obszarach granicznych (zapoznanie się ze strukturami administracyjnymi, różnicami kulturowymi, projektami dobrych praktyk)

- stworzenie publikacji z wskazówkami dla PL i DE instytucji i obywateli,

 1. Działanie bez Granic

ZDROWIE - działania Grupy Zdrowie obejmowały będą:

- posiedzenia i warsztaty eksperckie,

- przeprowadzenie tematycznych konferencji

- wizyty studyjne do obszarów granicznych EU (zapoznanie się z projektem dobrych praktyk w tematyce ochrony zdrowia),

- dwujęzyczna ulotka z informacjami o wsparciu medycznym na pograniczu,

- raport końcowy (studium projektowe część II).

EDUKACJA – działania Grupy Edukacja obejmowały będą:

- portret szkoły w geoportalu (D, PL, EN),

- warsztaty eksperckie,

- wizyty studyjne do innych europejskich obszarów granicznych,

- pogłębienie założeń dla grupy docelowej przedszkole/szkoła w ramach studium wykonalności,

- raport końcowy i konferencja.

EDUKACJA DLA ZDROWIA – ten obszar działań skierowany do dzieci. Działania w tym obszarze obejmowały będą warsztaty zdrowego odżywiania i akcje m.in. pełnowartościowe drugie śniadanie dla polskich i niemieckich uczniów w wybranych szkołach podstawowych.

 1. Promocja bez granic

W ramach tego filaru realizowane będą wspólne działania promujące projekt i jego rezultaty oraz mające na celu poprawę znajomości i wiedzy o obszarze wsparcia np. : informacje o projektach na stronach internetowych partnerów, kalendarz imprez Euroregionów, rozmaite materiały promocyjne, promocja w mediach, współdziałanie przy innych działaniach promocyjnych, udział w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych po obu stronach granicy w celu przedstawienia i promocji efektów projektu.

 • Dialog
 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA