Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

DIALOG

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tytuł Projektu: DIALOG

Partner wiodący: Mittlere Oder e.V. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”, Euroregion Spree – Neiße Bober” e.V.

Cel projektu: transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu brandenbursko-lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz uwrażliwienie i dokształcanie osób z Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach na co dzień współpracą i tematyką transgraniczną.

Rezultaty:

 • liczba współpracujących instytucji: 76
 • utworzenie tematycznych grup roboczych: 2
 • ilość organizowanych kursów językowych: 22
 • posiedzenia grup roboczych, posiedzenia grupy projektowej, konferencje tematyczne, warsztaty, treningi interkulturowe, seminaria: 76
 • uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych: 32

Okres realizacji: 01.03.2017– 28.02.2020

Kwota dofinansowania EFFR: 1.095.222,47 EUR

Główne założenia: Projekt składa się z 3 filarów merytorycznych, w ramach których działania realizowane będą równolegle i w uzgodnieniu przez wszystkich partnerów projektu przez cały okres jego realizacji:

 1. KOMUNIKACJA BEZ GRANIC:

  W ramach tego filaru realizowane będą działania mające na celu polepszenie wzajemnego zrozumienia się oraz poprawę lepszej znajomości funkcjonowania odpowiednich instytucji i organizacji po drugiej stronie granicy z     uwzględnieniem ich zadań oraz zakresu kompetencji. Przewidziane ku temu działania to warsztaty i treningi interkulturowe oraz seminaria przybliżające kompetencje i sposoby funkcjonowania instytucji w kraju sąsiada.     Przeprowadzone zostaną również działania mające wspomagać bądź umożliwić prowadzenie bezpośredniej komunikacji pomiędzy współpracującymi podmiotami z Lubuskiego i Brandenburgii. W tym celu przewidziane są     kursy i szkolenia językowe o różnym poziomie trudności.
 1. DZIAŁANIE BEZ GRANIC:

  Prowadzone będą działania, mające na celu analizę i rozwiązania konkretnych obszarów działania pogranicza lubusko – brandenburskiego. W ramach tego filaru partnerzy projektu zajmą się dwoma tematami:

  a) KSZTAŁCENIE + KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
  b) OCHRONA ZDROWIA – Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” 

  Każdy z tematów będzie przedmiotem prac jednej z dwóch Grup Roboczych i zostanie w niej szczegółowo opracowany z aktywnym włączeniem ekspertów oraz nieformalnych partnerów kooperujących. W ramach przeprowadzonych prac należy określić status quo, skonkretyzować założenia, działania oraz wyciągnąć wnioski dla współpracy strukturalnej i instytucjonalnej dla całego obszaru projektu. Przewidziane w tym filarze działania to: regularne posiedzenie Grup Roboczych, regularne posiedzenie Grupy Projektowej w celu wymiany informacji i uzgadniania wspólnych działań w ramach projektu, cykl warsztatów tematycznych, wizyty studyjne, prezentacja rezultatów.

 2. PROMOCJA BEZ GRANIC:

  W ramach tego filaru realizowane będą wspólne działania promujące projekt i jego rezultaty oraz mające na celu poprawę znajomości i wiedzy o obszarze wsparcia np. : informacje o projektach na stronach internetowych       partnerów, kalendarz imprez Euroregionów, rozmaite materiały promocyjne, promocja w mediach, współdziałanie przy innych działaniach promocyjnych, udział w wydarzeniach promocyjno–informacyjnych po obu stronach   granicy w celu przedstawienia i promocji efektów projektu.

 

 • Euroregion
  • Historia

   Euroregion – znany w całej Europie jako Europaregion lub Euroregio – jest określeniem regionów przekraczających granice państw w...

  • O Euroregionie

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jest jednym z czterech euroregionów leżących wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Sąsiaduje on...

  • Cele

   Nasz praca ma integrować, inicjować, wspierać oraz finansować wspólny rozwój polsko-niemieckiego pogranicza na różnych płaszczyznach....

  • Struktura

   Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jako organizacja transgraniczna nie posiada własnej osobowości prawnej i potrzebuje po każdej...

  • Członkowie

   Podmiotem Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie Mittlere Oder e.V. z siedziba we Frankfurcie nad Odra a po...

  • Projekty własne

   Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa...

  • Dokumenty do pobrania

 • Dialog
 • Kontakt
  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina"

  ul. Władysława Łokietka 22
  PL-66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: (+48) 095 / 735 84 47
  Fax: (+48) 095 / 735 84 61
  info@euroregion-viadrina.pl
  www.euroregion-viadrina.pl

   
  Biuro w Niemczech:

  Mittlere Oder e.V.

  Holzmarkt 7
  D-15230 Frankfurt (Oder)
  Tel.: (+49) 0335/ 66 594 -0
  Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20
  info@euroregion-viadrina.eu
  www.euroregion-viadrina.de

 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA