Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Jubileusz 30-lecia Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

12 grudnia 2023 roku odbyła się jubileuszowa uroczystość zorganizowana z okazji 30 rocznicy istnienia Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Uczestnicy szczelnie wypełnili salę Filharmonii Gorzowskiej mieszczącą 500 osób, świętując sukcesy kilkudziesięciu lat współpracy.

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA od 30 lat wspiera polsko-niemieckie partnerstwo i współpracę, przyczyniającą się do zrównoważonego rozwoju pogranicza. Dzięki zawiązanej sieci partnerstw, tworzące Euroregion podmioty wspierają realizację wspólnych celów społecznych, gospodarczych, kulturalnych.

Rolą Euroregionów jest koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie, pomoc w nawiązywaniu i rozwoju nowych partnerstw polsko-niemieckich, reprezentowanie interesów gmin, pomaganie gminom w ich codziennej działalności, informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej, realizacja funduszy pomocowych np. Programu Interreg.

Gospodarzami spotkania byli przewodniczący zarządów Stowarzyszeń tworzących Euroregion: Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa oraz Rainer Schinkel, wicestarosta Powiatu Märkisch-Oderland.

„Nasze spotkanie jest podsumowaniem 30 lat funkcjonowania Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Myślę, że założyciele, osoby, które tworzyły Euroregion, nie spodziewały się tak daleko idących efektów pracy” – mówił podczas jubileuszu Jacek Wójcicki.

„Dziękuję, że możemy się spotkać w Gorzowie, w tym pięknym gmachu Filharmonii i w tak licznym gronie. Obok wdzięczności dla ludzi, równie ważnym uczuciem dzisiaj jest duma” – mówił Rainer Schinkel.

Dyrektorzy Biur z Gorzowa oraz Frankfurtu nad Odrą Krzysztof Szydłak i Toralf Schiwietz podkreślali znaczenie współpracy międzyludzkiej oraz zaangażowania samorządowców, działaczy kultury i edukacji, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz licznych instytucji, które poprzez swoje zaangażowanie umożliwili osiągnięcie takich sukcesów.


Wśród zgromadzonych gości byli m.in. przedstawiciele instytucji regionalnych i krajowych:

- Marcin Jabłoński, Marszałek Województwa Lubuskiego

- Catalina Cullas, Ambasador w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Współprzewodnicząca Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

- Martin Kremer, Konsul Generalny Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

- Jobst-Hinrich Ubbelohde, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia i Pełnomocnik Kraju Związkowego Brandenburgia ds. stosunków polsko-brandenburskich

Wśród uczestników Jubileuszu nie zabrakło obecnych członków Euroregionu, przedstawicieli powiatów i gmin, jak również ich poprzedników.

Marszałek Marcin Jabłoński wygłosił apel na rzecz wzajemnej współpracy: „Dziękuję za te 30 lat wspólnych działań, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. (...) Nie dajmy się odwieść od raz obranej drogi przez mosty prowadzące do Niemiec, do Polski. Niezależnie, czy pojawią się chmury w polityce zagranicznej, czy pojawią się na granicy tymczasowe kontrole. To wszystko minie. Niech żyje współpraca polsko-niemiecka, niech żyją Euroregiony!

Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Martin Kremer w swoim przemówieniu powitalnym, wygłoszonym w języku polskim, podkreślił, że Europa łączy się w regionach przygranicznych, a im silniejsze są te więzi, tym silniejsza jest Unia Europejska.

Sekretarz stanu Jobst-Hinrich-Ubbelohde docenił starania samorządowców – założycieli Euroregionu: „(...) 30 lat temu Polska nie była jeszcze częścią UE i jednolitego rynku europejskiego. Granice nie były tak otwarte jak dziś. Dziękujemy tym wszystkim, którzy dostrzegli wówczas możliwości dobrosąsiedzkich relacji ponad granicami i podjęli inicjatywę utworzenia Euroregionu".

Dziękujemy za wszystkie słowa uznania skierowane w naszą stronę, wieloletnią i owocną współpracę zarówno zgromadzonym gościom, jak i wszystkim członkom Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA oraz wszystkim innym podmiotom, które każdego dnia dokładają wszelkich starań w polsko-niemieckim dialogu, aby stworzyć wspólną przestrzeń życiową w naszym regionie przygranicznym! Z optymizmem patrzymy na nadchodzące lata i dziesięciolecia i cieszymy się, że możemy nadal wspierać Państwa we wszystkich aspektach współpracy transgranicznej!

 
Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji foto z tego wydarzenia oraz filmu zawierającego wydarzenia obrazujące współpracę na polsko-niemieckim obszarze Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.


NazwaDataRozmiar
euroregion30latyt_z_lektorem_v2.mp4

FILM obrazujący współpracę na obszarze Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.

2023-12-211715540.22 KB
  • Mapa

  • Google Translate
  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA