Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Ogłoszenie 1 naboru wniosków FMP INTERREG VIA Brandenburgia-Polska 2021-2027 / Ankündigung zur 1. Annahme der Anträge im KPF INTERREG VIA Brandenburg-Polen 2021-2027

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF


Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
oferuje w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027 polskim i niemieckim wnioskodawcom zainteresowanym wsparciem małych projektów transgranicznych 2 Fundusze Małych Projektów i umożliwia w ramach ich realizacji składanie wniosków na polsko-niemieckie projekty o charakterze transgranicznym
z uwzględnieniem następujących warunków:Die Euroregion PRO EUROPA VIADRINA bieten im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VI A Brandenburg – Polen 2021–2027 den deutschen und polnischen Interessierten für die Förderung von grenzübergreifenden Klein-Projekten insgesamt 2 Klein-Projekte-Fonds an und ermöglicht im Rahmen deren Umsetzung die Antragseinreichung für deutsch-polnische Projekte mit dem grenzübergreifenden Charakter unter Berücksichtigung folgender Bedingungen:

 

Fundusz Małych Projektów
„WSPÓŁPRACA"
Ogłoszenie o naborze
WERSJA POLSKA


Klein-Projekte-Fonds
„ZUSAMMENARBEIT“
Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen
DEUTSCHE VERSION

Fundusz Małych Projektów
„KULTURA & TURYSTYKA“
Ogłoszenie o naborze
WERSJA POLSKA

Klein-Projekte-Fonds
„KULTUR & TOURISMUS“
Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen DEUTSCHE VERSION

  • Fundusz Małych Projektów / Klein-Projekte-Fonds INTERREG VIA
  • Mapa

  • Google Translate
  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA