Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Otwarcie od 02.01.2018 r. III naboru dla Funduszu Małych Projektów Interreg VA.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Funduszu Małych Projektów 
w ramach  Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
 
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich  Euroregionu „Pro Europa Viadrina" ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym realizowanych we współpracy z partnerem niemieckim zgodnie z: 

Osią Priorytetową IV. – Integracja mieszkańców i współpraca administracji 
Celem szczegółowym 6 – Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.

Nabór projektów trwa w terminie od 02.01.2018 r. do 02.02.2018 r.  i dotyczy projektów, których realizacja rozpoczyna się od 01.04.2018 r. oraz kończy się nie później niż 31.12.2018 r.
 

Wysokość dofinansowania projektu to:

 • maksymalnie 15.000 EUR lub  
 • maksymalnie 25.000 EUR dla projektów, które mają szczególne znaczenie dla współpracy polsko-niemieckiej na obszarze wsparcia.


Budżet całkowity małego projektu nie może przekroczyć kwoty 35.000 EUR.


Dofinansowanie z EFRR wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.


Euroregion PRO EUROPA VIADRINA będzie starał się o pozyskanie dla każdego beneficjenta środków z budżetu państwa w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych.


Realizacja projektów w dziedzinach
: kultura i dziedzictwo kulturowe, sport, turystyka, oświata i kształcenie, opieka zdrowotna i sprawy socjalne, gospodarka i nauka, ochrona środowiska i ekologia, współpraca administracji publicznej, energia i ochrona środowiska.


Uprawnieni beneficjenci
:

 • jednostki samorządu terytorialnego/komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • organy administracji rządowej/landowej i instytucje im podległe,
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery,
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne,
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania,
 • instytucje aktywizacji gospodarczej/placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, np. izby,
 • placówki naukowe,
 • euroregiony,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportowe,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego,
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi.


Do momentu podpisania umowy, projekt realizowany jest na własne ryzyko wnioskodawcy.


Szczegółowe uregulowania dotyczące procedur oraz zasad dofinasowania znajdują się w Wytycznych dla Funduszu Małych Projektów (FMP), które wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej Euroregionu: 
www.euroregion-viadrina.pl                      


Wnioski należy składać w wersji papierowej.


Dla Wnioskodawców z siedzibą  znajdującą się na terenie  powiatów:  gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko – drezdeneckiego, sulęcińskiego ( z wyłączeniem gminy Torzym) oraz w mieście Gorzów Wlkp. właściwym do składania wniosków jest biuro:


Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina" 
ul. Nowa 5
66- 400 Gorzów Wlkp.
Tel: 095 735 84 47, fax: 735 84 61;
e – mail: info@euroregion-viadrina.pl

 

Dokumenty:

NazwaDataRozmiar
21_12_17_wytyczne_fmp.pdf

Wytyczne FMP

2017-12-211147.56 KB
wniosek-1.zip

Wniosek o dofinansowanie z załącznikami

2018-01-044298.59 KB
informacja-info-promocja_listopad_2017_pl_(1).pdf

Postanowienia w zakresie informacji i promocji

2017-12-21447.44 KB
informacja-zamowienia-polskie-271016-2.pdf

Postanowienie w zakresie zamówień

2017-12-21131.01 KB
przykladowa_lista_uczestnikow_fmp_bb-pl_interreg_va_2014-2020-2.docx

Przykładowa lista uczestników projektu

2017-12-21139.94 KB
loga-1.zip

Loga (Unii Europejskiej, Programu, Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA)

2017-12-21174.40 KB
interreg_va-stopka_pl_de_ok.zip

Przykładowa stopka

2017-12-21179.10 KB
 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA