Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Podsumowanie ViVA 4.0

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

18 maja 2021 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

 

Konferencja odbyła się w formie hybrydowej tj. część uczestników była na miejscu a część w formie on-line.

Wśród gości stacjonarnych byli m.in. Ralf Hillburger - Dyrektor Generalny QCW, które jest liderem projektu, Włodzimierz Fleischer – kierownik projektu z ramienia partnera projektu – Lubuskiego Klastra Metalowego, Maciej Borowski – przedstawiciel Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Elżbieta Czekawy - HR Director TELEMOND HOLDING.

W imieniu gospodarza wydarzenia – Pana Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego konferencję otworzyła Pani Renata Pliżga -  Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poniżej informacje o projekcie:

1. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

Liderem projektu jest niemiecki Qualifizierungs Centrum der Wirtschaft GmbH w Eisenhϋttenstadt.

Partnerami projektu są:

 - Miasto Gorzów Wielkopolski (Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego)

- Lubuski Klaster Metalowy.

Całkowita wartości projektu dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – niespełna 1,9 mln zł,

Dofinansowanie – 1,6 mln zł

Wkład własny Miasta – 300 tys. zł

Realizacji projektu od 1 marca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Głównym celem projektu jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia  zawodowego „VIVA 4.0“, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie.

Cel główny realizowany był poprzez następujące cele szczegółowe:

1) Stworzenie innowacyjnego modelu dualnego kształcenia zawodowego w Polsce i kształcenia zawodowego w Niemczech przez opracowanie dodatkowych ofert kształcenia tj. 10 modułów zawodowych m.in.: projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM, CNC – obróbka metali, badania materiałowe.

2) Szkolenie dla nauczycieli z projektowania CAD/CAM i uczniów w zakresie obsługi maszyn CNC

3) Nauka języka niemieckiego.

4) Spotkania transgraniczne młodzieży.

Wsparciem objęliśmy 128 uczniów i 4 nauczycieli, wyposażenie zakupione w projekcie wzmocni bazę technodydaktyczną Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.

Małgorzata Pruszkowska
Wydział Edukacji

Fot. Bartłomiej Nowosielski

 

źródło: https://um.gorzow.pl/ogloszenia-i-komunikaty.html?news_id=562 

  • Mapa

  • Google Translate
  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA