Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

W Lubniewicach odbyło się w dniach 3-4 kwietnia, posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W dwudniowych rozmowach brali udział Dyrektorzy Biur Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, Krzysztof Szydłak Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz Toralf Schiwietz Dyrektor Biura Mittlere Oder e.V.

Pierwszy dzień to przede wszystkim robocze rozmowy polskiej i niemieckiej delegacji. Drugi dzień rozpoczął się od sprawozdania Grupy Roboczej Transport. W kolejnych punktach obrad skupiono się m.in. na tematach komunikacji miejskiej w strefie transgranicznej. Uczestniczący w rozmowach burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz złożył m.in. wniosek o przywrócenie połączenia kolejowego między Frankfurtem i Poznaniem. Szukano też rozwiązań prawnych dla dalszego funkcjonowania wspólnej linii autobusowej łączącej Słubice i Frankfurt.

W agendzie Komitetu znalazło się również miejsce na debatę nad Wspólną Koncepcją Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 i sprawozdanie z działań Grupy Roboczej ds. aktualizacji Porozumień o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.

  • Mapa

  • Google Translate
  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA