Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Rzemieślnicy w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

21.02.2023r. w Centrum Szkoleniowe w Hennickendorfie Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą – Region Brandenburgii Wschodniej w ramach realizacji projektu „Rzemieślnicy w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA” nr 707/22. odbyło się spotkanie Izb Rzemieślniczych z Frankfurtu nad Odrą i Lubuskiej Izby Rzemieślniczej z Gorzowa Wlkp.

 

 


Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego w rzemiośle, współprace firm na pograniczu oraz wypromowanie pozytywnego wizerunku Izb Rzemieślniczych i rzemiosła w środowisku lokalnym.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburg – Polska 2014-2020. Celem spotkania była intensyfikacja współpracy, praktyczna wymiana i lepsze nawiązywanie kontaktów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu Izb rzemieślniczych, Urzędu Marszałkowego, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Euroregionu Pro Europa Viadrina, przedstawiciele rzemiosła. Aktywnie dyskutowano  wypracowaniu wspólnych transgranicznych działańw zakresie podniesienia jakości transgranicznej edukacji na terenie przygranicza Polski i Brandenburgii poprzez tworzenie zintegrowanej oferty edukacyjnej dla regionów po obu stronach granicy, a także poprawę wzajemnych kontaktów z rzemiosłem. Omawiano również   wpływ bieżących wydarzeń na sytuację gospodarczą i przyszłość Izb, cechów i przedsiębiorstw. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z zapleczem edukacyjno-szkoleniowym w |centrum Szkoleniowym przedstawili m.in. swoje obszary działalności, projekty i doświadczenia oraz przedstawili problemy i przeszkody. W ramach wspólnego projektu planowany jest regularny, długoterminowy kontakt i wymiana między przedstawicielami stowarzyszeń branżowych i firm przygranicznych.

  • Mapa

  • Google Translate
  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA