Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Szkolenia dotyczące zasad realizacji projektów w ramach FMP INTERREG VIA

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Szanowni Państwo,

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA zaprasza na szkolenia dotyczące zasad realizacji projektów realizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia-Polska 2021 – 2027.

O szkoleniach

Podczas szkoleń przekazane zostaną informacje dotyczące zasad realizacji projektów w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG VIA w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA.

 • Cel Szczegółowy 6.3 „Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie” - WSPÓŁPRACA
 • Cel Szczegółowy 4.6 „Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych” – KULTURA I TURYSTYKA


Szkolenia odbędą się:

10.07.2024 r. w godzinach 10:00 – 14:00

Miejsce szkolenia:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski (sala nr 8)

18.07.2024 r. w godzinach 10:00 – 14:00

Miejsce szkolenia:
Starostwo Powiatowe w Słubicach, ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice (sala sesyjna)


Więcej informacji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się TUTAJ

Materiały na szkolenie (do pobrania):

 1. Wytyczne dla Funduszu Małych Projektów (FMP) realizowanego przez Euroregiony PRO EUROPA VIADRINA i Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia-Polska 2021-2027
 2. Dokumenty aplikacyjne:

  Formularz wniosku o dofinansowane wraz z załącznikami (ZIP):

  - Budżet projektu
  - Oświadczenie o pomocy publicznej
  - Pomoc publiczna - test samosprawdzający
  - Deklaracja partnerstwa
  - Uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztów zgodnie z pkt. 6.3 Wytycznych FMP
  - Oświadczenie o przestrzeganiu Karty Praw Podstawowych
  - Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji lub innego dokumentu tej rangi. Dokument ten musi być załączony przez wszystkie instytucje sektora pozarządowego, których założenie jest potwierdzone wpisem do KRS. Aktualny wyciąg z właściwego rejestru nie może być sporządzony wcześniej niż 3 m-ce od daty widniejącej na ostatniej stronie.

  Lista uczestników
  Przykładowa stopka informacyjno – promocyjna.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy biura Euroregionu są do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu  95 735 84 47,  adres e-mail: info@euroregion-viadrina.pl

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA