Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Szkolenie dla Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

W dniach 20-21 października 2022 r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. W spotkaniu wzięli udział Lubuska Kurator Oświaty pani Ewa Rawa, Lubuski Wicekurator Oświaty pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, kadra kierownicza i pracownicy merytoryczni.

W imieniu dyrektora biura pana Krzysztofa Szydłaka, szkolenie otworzyła pani Elżbieta Karmazyn, Kierownik Zespołu Projektów Euroregionalnych. Nasi goście poznali ofertę Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży oraz Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA skierowaną do Kuratoriów, ale również będących pod jego opieką szkół i przedszkoli. Szczególny nacisk pierwszego dnia położyliśmy na prezentację inicjatywy „Szkoła żyje wymianą” – prelegentem i współprowadzącym szkolenie był odpowiedzialny za nią Dominik Mosiczuk z warszawskiego biura PNWM.

Lubuskie szkoły i przedszkola mają duży potencjał, jako region przygraniczny mocno zaangażowany we współpracę polsko-niemiecką, do dalszego rozwoju i poszerzenia oferty wymian dla uczniów. Możliwe będzie również zrealizowanie projektów dla kadry nauczycielskiej i innych osób zaangażowanych w realizację projektów.

Drugi dzień szkolenia skupił się na prezentacji oferty Euroregionu – zarówno jego roli jako jednostki centralnej PNWM, jak i realizowanych przez niego projektów własnych – Funduszu Małych Projektów czy DIALOG 2.0. Szkolenie w tej części poprowadził Piotr Boboryk, kierownik jednostki centralnej oraz koordynator projektu DIALOG 2.0.

W trakcie całego szkolenia obecny był również koordynator projektu Coaching VIADRINA – Nowe Szanse pan Marcin Guła, który dzięki fachowym rozmowom z zainteresowanymi nakreślił możliwości poszukiwania niemieckich instytucji do nawiązania nowych partnerstw.

Lubuski Kurator Oświaty obejmuje swoim działaniem nie tylko obszar Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, ale również Euroregion Sprewa Nysa Bóbr dlatego gościem szkolenia był kierownik jednostki centralnej z biura w Gubinie – pan Mieczysław Kijewski, który swoim wsparciem obejmuje instytucje z południa województwa.

Spotkanie zostało dofinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

  • Mapa

  • Google Translate
  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA