Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Wyzwania we współpracy transgranicznej

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

O  wyzwaniach dotyczących współpracy transgranicznej dyskutowali przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację programów Interreg oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – m.in. Wspólnych Sekretariatów, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich i Euroregionów. Konferencja odbyła się 23 marca 2017 r.  w Ministerstwie Rozwoju. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA reprezentowali Krzysztof Szydłak - Dyrektor Biura oraz Elżbieta Karmazyn - Kierownik Zespołu Projektów Euroregionalnych.

Tematykę spotkania podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich obejmował zagadnienia z zakresu dostępności, rozumianej jako zorientowanie na różnorodne potrzeby osób korzystających z produktów projektów czy świadczonych przez beneficjentów usług. Komisja Europejska w tej perspektywie finansowej zwraca szczególną uwagę na zasadę niedyskryminacji, szczególnie osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie jedna na sześć osób w UE ma jakiś rodzaj niepełnosprawności. Praktycznie każdy kraj mierzy się z wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa. Do 2025 r. ponad 20% Europejczyków będzie miało 65 lat lub więcej.

Druga część spotkania poświęcona była m.in. dyskusji o kształcie współpracy terytorialnej w Europie po 2020 r. Uczestnicy konferencji formułowali wnioski na podstawie doświadczeń z obecnej perspektywy. Rozmawiano m.in. o koncentracji tematycznej, zwiększaniu jakości projektów oraz widoczności ich rezultatów.

Programy Interreg i EIS to aż 12 odrębnych programów, w których mogą uczestniczyć polscy beneficjenci z różnych obszarów. Oprócz programów transgranicznych, realizowanych z krajami sąsiadującymi, Polska uczestniczy także w programach transnarodowych. Obejmują one kraje przynależące do danego regionu (np. Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa). Ich celem jest rozwiązanie problemów istotnych dla danego obszaru, z którymi efektywniej można zmierzyć się na poziomie globalnym. Dzięki programowi międzyregionalnemu INTERREG EUROPA możliwa jest współpraca z partnerem z dowolnego kraju UE, a także ze Szwajcarii i Norwegii. Więcej informacji o programach na stronie www.ewt.gov.pl 


źródło: http://www.mr.gov.pl 

 

  • Mapa

  • Google Translate
  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA