Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Informacje o projekcie

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Fundusz Małych Projektów (FMP) został zatwierdzony przez Komisję Europejską, jako część składowa Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Terytorialnego (EFRR).

Projekty FMP wspierają rozwój i pogłębienie współpracy partnerskiej w celu wzmocnienia wzajemnego zaufania oraz pokonywania kulturowych, językowych i administracyjnych barier między Polakami a Niemcami na terenach przygranicznych. Służą one rozwojowi i intensyfikacji transgranicznej informacji, komunikacji i kooperacji między obywatelami, stowarzyszeniami oraz instytucjami publicznymi na obszarze wsparcia.

W ramach Funduszu Małych Projektów kwalifikowalne są wszystkie te inicjatywy, których centralnym punktem transgranicznych działań jest spotkanie mieszkańców terenów przygranicznych np.:

 • spotkania, konferencje, zawody, imprezy sportowe i kulturalne, seminaria, wymiany, szkolenia itd.
 • działania w ramach partnerstw komunalnych,
 • działania służące poprawie znajomości języka sąsiada,
 • opracowywanie transgranicznych koncepcji, badan i analiz,
 • działania informacyjno-promocyjne

Zasady przyznania dofinansowania

 • Siedziba wnioskodawcy znajduje się zasadniczo na obszarze wsparcia Programu Współpracy
 • Projekt jest wspólnie przygotowany i przeprowadzony przez polskiego i niemieckiego partnera
 • Projekt posiada jednoznacznie transgraniczny charakter
 • Wnioskodawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie projektu. Nie może być pośrednikiem
 • Wnioskodawca wnosi wkład własny i jest w stanie samemu projekt wstępnie sfinansować

Wnioskodawcy kwalifikowalni (przykłady):

 • instytucje publiczne
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i zrzeszenia
 • organy administracji rządowej
 • instytucje kultury i sportu
 • organizacje pozarządowe np. stowarzyszenia,
 • osoby prawne pożytku publicznego np.: fundacje, stowarzyszenia

Wspieranie projektów FMP odbywa się w formie dofinansowania części kosztów, kwalifikowanych jako bezzwrotna dotacja po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Maksymalny procent dofinansowania dla projektu FMP wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kwota dofinansowania może wynosić do 15.000,00 EUR.

W uzasadnionych przypadkach projekty mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 25.000,00 EUR, jeśli mają szczególne znaczenie dla współpracy polsko- niemieckiej na obszarze wsparcia.

Kwalifikowalne są wyłącznie te wydatki, które są bezpośrednio związane z polsko-niemieckim przedsięwzięciem i są konieczne do zrealizowania celów projektu. Wydatki musza być poniesione i zapłacone w czasie wnioskowanego okresu trwania projektu.

Składanie wniosków

Polskie biuro Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA jest właściwe dla wnioskodawców, których siedziba lub filia znajduje się w powiatach gorzowskim, międzyrzeckim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim (z wyłączeniem gminy Torzym) oraz w mieście Gorzów Wlkp.

 

NazwaDataRozmiar
mapa_euroregionu_jpg.zip

Mapka z obszarem wsparcia

2017-03-02354.58 KB
ulotka_fmp_jpg.zip

Ulotka - Fundusz Małych Projektów INTERREG VA 2014-2020

2017-03-025669.43 KB
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA