Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Analiza porównawcza 2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Analiza porównawcza sieci powiązań  dojazdów do pracy i rozkładu miejsc pracy w Niemczech i w Polsce na terenie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

 

Euroregion Pro Europa Viadrina jest jednym z czterech euroregionów położonych wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Po stronie niemieckiej obejmuje teren wschodniej części landu  Brandenburgii, a po stronie polskiej teren północnej części województwa lubuskiego.

Geograficznie rozciąga się pomiędzy metropoliami Berlina na zachodzie, Szczecina na północy i Poznania na wschodzie. Euroregion, mimo, że w większości o charakterze wiejskim, posiada lokalizacje przemysłowe, takie jak Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz miasto Gorzów Wielkopolski, a także urastające do regionalnego centrum  Frankfurt nad Odrą - Eisenhüttenstadt, korzystające  z położenia w korytarzu Morza Północnego - Bałtyku.

Wraz z przystąpieniem państw Europy Wschodniej do Unii Europejskiej w 2004 r. , oraz do  strefy Schengen w 2007 r. , a także możliwością swobodnego przepływu pracowników od 2011 r., politycznie wytyczono kierunek działania dla szybkiego rozwoju transgranicznych powiązań w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.

Jednakże systematyczny, transgraniczny monitoring przestrzenny będący podstawą dla  wspólnych strategii, koncepcji i projektów jest w fazie początkowej.

 

Oba stowarzyszenia Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA wykorzystywały dane dotyczące głównych wskaźników w swoich okresowych koncepcjach rozwoju i działania oraz zdobyły wstępne doświadczenia w zakresie porównywalności i wartości informacyjnej bazy danych.

W ramach projektu MORO "Monitoring przestrzenny Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA", przy wsparciu niemieckich i polskich uczestników projektu, dążyli do osiągnięcia następujących celów:

 

  • aktualizacja, uzupełnianie, pogrupowanie dotychczas używanych  bazy wskaźników głównych w zależności od grup docelowych i  tematyki a także ich wizualizacja ,
  • określenie punktów wyjściowych do optymalizacja współpracy instytucjonalnej,
  • pogłębienie transgranicznej analizy porównawczej sieci dojazdów w odniesieniu obu powyższych aspektów w ramach  studium przypadku.

W rezultacie tego mogła zostać zaktualizowana  struktura demograficzna, struktura rynku pracy i struktura gospodarcza. W szczególności  transgraniczna  analiza  dojazdów do pracy umożliwiłaby scharakteryzowanie migracji ludności do ośrodków centralnych, a także udokumentowanie ponadnormatywnego przyrostu powiązań transgranicznych.

W ten sposób zauważono, że zwiększyła się liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym, dojeżdżających z Polski do niemieckiej część Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA pomiędzy rokiem 2011 a 2016 ośmiokrotnie z 198 do 1576. Zwiększyła się także liczba gmin, w których zostali zatrudnieni pracownicy z Polski z 3 do 24. 

Ponadto odnotowano wyraźny wzrost przejazdów tranzytowych, np. tylko pomiędzy Polską a Berlinem z 65 (2001) do 2132 (2016), a także odczuwalny wpływ na korzystanie z infrastruktury w regionie.

Ponieważ bazy danych można przyporządkować do wykorzystywanego środka transportu, w ramach projektu została przeprowadzona próba mająca na celu scharakteryzowanie obciążenia 8 transgranicznych miejsc przekraczania granicy. W odniesieniu do komunikacji transgranicznej rozważono wykorzystanie alternatywnych danych. W ten sposób na przykład wskazano  wzrost wpłat drogowych do państwa, co odzwierciedla wzrost ruchu pojazdów ciężarowych na autostradzie A2/A12  w latach 2013-2015 o 25 procent.

 

 

Poniżej możesz pobrać Analizę porównawczą

 

  język niemiecki                                    język polski
PDF dokument moro DE     PDF dokument moro PL

 

Mapy


01_Entwicklung_Arbeitsplaetze_Deutschland_2005-2016
  02_Entwicklung_Arbeitsplaetze_Deutschland_2016-2011  03_Entwicklung_Arbeitsplaetze_Polen_2015-2011

Arbeitsplatzverteilung Deutschland 2016  Arbeitsplatzverteilung nach Gemeinden im polnischen Teil 2015  Pendlersalden der Gemeinden 2011 im deutschen Teil

Pendlersalden der Gemeinden 2016 im deutschen Teil
  Arbeitsplatzzentralität (Beschäftigungsversorgungsgrad der Gemeinden) 2011  Arbeitsplatzzentralität (Beschäftigungsversorgungsgrad der Gemeinden) 2016

Pendlersalden der Gemeinden 2011 im polnischen Teil
  Aus- und Einpendler sowie interne Pendlerströme 2016 (Übersicht)  Aus- und Einpendler sowie interne Pendlerströme 2016 (Ausschnitt Berliner Umland)

Veränderung der Aus- und Einpendler sowie der internen Pendlerströme der Region von 2016 zu 2005
  Veränderung der Aus- und Einpendler sowie der internen Pendlerströme der Region von 2016 zu 2005 (Ausschnitt Berliner Umland)  Aus- und Einpendler sowie interne Pendlerströme 2011 – polnischer Teil

Interne Pendlerströme der Region 2016 – deutscher Teil
  Veränderung der internen Pendlerströme der Region von 2016 zu 2005 – deutscher Teil  Interne Pendlerströme der Region 2011 – polnischer Teil

Externe Auspendlerströme der Region 2016 – deutscher Teil
  Veränderung der externen Auspendlerströme der Region 2016 zu 2005 – deutscher Teil  Externe Einpendlerströme der Region 2016 - deutscher Teil

Veränderung der externen Einpendlerströme der Region 2016 zu 2005 – deutscher Teil
  Externe Einpendlerströme der Region 2011 - polnischer Teil  Externe Einpendlerströme aus der Republik Polen 2016

Externe Einpendlerströme und Transitpendler nach Berlin aus der Republik Polen 2016
  Pendlereinzugsbereich der Metropole Berlin 2016  Pendlereinzugsbereich des Oberzentrums Frankfurt (Oder) 2016

Pendlereinzugsbereich Flughafen Schönefeld und Umfeld 2016
  Arbeitsplatzversorgungsbereich von Frankfurt (Oder) als Mittelzentrum 2016 (Auspendlerquoten der Gemeinden)  Arbeitsplatzversorgungsbereich des Mittelzentrums Eisenhüttenstadt 2016 (Auspendlerquoten der Gemeinden)

Arbeitsplatzversorgungsbereich des Mittelzentrums Fürstenwalde 2016 (Auspendlerquoten der Gemeinden)
  Arbeitsplatzversorgungsbereich des Mittelzentrums Beeskow 2016  Arbeitsplatzversorgungsbereich des Mittelzentrums Bad Freienwalde 2016

Arbeitsplatzversorgungsbereich des Mittelzentrums Seelow 2016
  Arbeitsplatzversorgungsbereich des Mittelzentrums Strausberg 2016  Arbeitsplatzversorgungsbereich des Mittelzentrums Neuenhagen 2016

Arbeitsplatzversorgungsbereich des Mittelzentrums Erkner 2016
 
  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA