Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

MORO 2015-17 - o konkursie

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Modelowy projekt Planowania Przestrzennego (MORO) „Monitoring przestrzenny  Niemiec i regionów przygranicznych  2015-2017”

Konkurs ogólnokrajowy Federalnego Instytutu ds.  Badania  Budownictwa i Przestrzeni  Miejskiej (BBSR) przy Federalnym Urzędzie ds.  Budownictwa i Planowania Przestrzennego (BBR)


Monitoring przestrzenny

Monitorowanie przestrzenne - dostarcza podmiotom politycznym i instytucjom zajmującym się planowaniem, wczesnych informacji na temat procesów przestrzennych, istotnych dla planowania oraz na temat skuteczności przedsięwziętych już kroków.

→ Metoda: Ciągła, systematyczna, kompleksowa i oparta na zarejestrowanych wskaźnikach.  Prezentacja rozwoju przestrzennego w odniesieniu do takich obszarów jak ludność, gospodarka, rynek pracy, rolnictwo, turystyka, środowisko naturalne itp.

Podstawą monitoringu przestrzennego  są regionalne dane  statystyczne odnoszące się do danego obszaru skonfrontowane z  zagadnieniami wynikającymi z  regionalnej polityki i planowania przestrzennego.

 

Cel:

Zalecenie działań dotyczących stałego systemu monitoringu przestrzennego z naciskiem na Niemcy i regiony przygraniczne.

→ Stworzenie katalogu wymagań dla działań ogólnokrajowych, transgraniczny monitoring rozwoju przestrzennego.


→ Określenie modelu danych i wskaźników


→ Prototyp sprawozdania dot. sytuacji w regionach przygranicznych


→ Opracowanie mapy drogowej do wdrożenia


Konkretne pytania badawcze

  1. Jakie tematy i aspekty mają szczególne znaczenie dla ogólnokrajowego, transgranicznego monitoringu przestrzennego? Do jakiego obszaru należy ograniczyć monitoring przestrzenny, by był on przedmiotowo odpowiedni. Jak wpływają różne specyficzne uwarunkowania regionalne na obszary tematyczne.

  2. Jakie wskaźnik są niezbędne do odzwierciedlenia procesów przestrzennych? Jaki  zakres przestrzenny  jest odpowiedni  w danym kontekście przestrzennym?

 

Uczestnictwo regionów modelowych:

 

  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA