Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Opis projektu

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA jest zaangażowany w różne obszary polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej. Ostatnio  w ramach projektu „AVerON” – Analiza sieci transportowej Odra-Nysa”  powstała analiza planowania przestrzennego w zakresie aktualnej infrastruktury transportu transgranicznego na pograniczu Polsko-Niemieckim, w szczególności na obszarze Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.  

 

 

W ramach modelowego przedsięwzięcia dotyczącego planowania przestrzennego (MORO)  „Monitoring przestrzenny Niemiec  i regionów przygranicznych” Federalnego Instytutu ds.  Badania  Budownictwa i Przestrzeni  Miejskiej (BBSR) przy Federalnym Urzędzie ds.  Budownictwa i Planowania Przestrzennego (BBR) do udziału w  konkursie MORO 2015-2017 zostało zaproszone stowarzyszenie Mittlere Oder e.V., jako niemiecka część Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.

Po uzgodnieniu z polskim Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" złożono w ramach MORO wniosek o dofinansowanie projektu "Analiza porównawcza sieci powiązań osób dojeżdżających do pracy i podziału miejsc pracy w Niemczech i Polsce na obszarze Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA", który został pozytywnie rozpatrzony. Ze względu na ukierunkowanie tematyczne i fachowe kompetencje  po stronie niemieckiej do projektu zostało zaangażowane Regionalne Biuro Planowania Regionalnego  Związku Planowania Odra-Sprewa.

Ze względu za swoje kompetencje, ze strony polskiej naturalnym partnerem był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, który został zaproszony do współpracy przy projekcie.

Tym samym Euroregion PRO EUROPA VIADRINA w bieżącym konkursie MORO stał się jednym z siedmiu i jedynym modelowym regionem na granicy polsko-niemieckiej.

 

Obszar projektu:

Obszar objęty projektem obejmuje cały Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.  Po stronie niemieckiej znajdują się: samodzielne miasto Frankfurt nad Odrą oraz powiaty Marchijsko-Odrzański, i Odra-Sprewa (łącznie 83 gminy). Po stronie niemieckiej  obszar odpowiada  zakresowi działania Urzędu Planowania Przestrzennego Odra-Sprewa.

Po polskiej stronie jest to podregion gorzowski na północy województwa lubuskiego z 5 powiatami, 28 gminami i miastem na prawach powiatu Gorzowem Wielkopolskim.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest aktualizacja analizy z 2012 r. dla części niemieckiej oraz - w zależności od dostępności lub użyteczności odpowiednich danych - przeprowadzenie analogicznej analizy dla polskiej części Euroregionu.

Dodatkowo po obu stronach powinny być zebrane i przetworzone dane dotyczące transportu uczniów i studentów, ruchu turystycznego i towarowego w całym Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA.

Niniejsza analiza ma na celu między innymi zidentyfikowanie priorytetów w zakresie powiązań rynku pracy i dojazdu do pracy, uwzględniając ocenę przyszłego planowania, w szczególności dotyczącego poprawy transgranicznej mobilności.

  • Newsletter

    Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

  • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA