Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”

Otwarcie V naboru do Funduszu Małych Projektów INTERREG VA | UWAGA: Zmiany w Wytycznych i we Wniosku o dofinansowanie

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Funduszu Małych Projektów
w ramach  Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich  Euroregionu „Pro Europa Viadrina" ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym realizowanych we współpracy z partnerem niemieckim zgodnie z: 

Osią Priorytetową IV. – Integracja mieszkańców i współpraca administracji Celem szczegółowym 6 – Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.

Zmianie uległy zapisy w Wytycznych i we Wniosku o dofinansowanie. Szczegóły tutaj

Nabór projektów trwa w terminie od 14.01.2020 r. do 21.02.2020 r.  i dotyczy projektów, których realizacja rozpoczyna się od 14.01.2020 r., jednak nie wcześniej niż od dnia zarejestrowania wniosku w biurze Euroregionu oraz kończy się nie później niż 28.02.2021 r.

W związku z ograniczoną ilością dostępnych środków wprowadza się następujące ograniczenie: 
suma dofinansowania EFRR w ramach wszystkich wniosków złożonych przez jednego beneficjenta nie może przekroczyć 10 000,00 EUR.

Ponadto co najmniej 25% środków przeznaczonych jest na  projekty o fachowo ukierunkowanych treściach.

Z reguły przyznana kwota dofinansowania dla jednego projektu może wynosić do 10 000,00 EUR

Budżet całkowity małego projektu nie może przekroczyć kwoty 11 764,71  EUR. 

Dofinasowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.  

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA będzie starał się o pozyskanie dla każdego beneficjenta środków z budżetu państwa w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja projektów w dziedzinach: kultura i dziedzictwo kulturowe, sport, turystyka, oświata i kształcenie, opieka zdrowotna i sprawy socjalne, gospodarka i nauka, ochrona środowiska i ekologia, współpraca administracji publicznej, energia i ochrona środowiska.

Uprawnieni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego/komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), 
  ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • organy administracji rządowej/landowej i instytucje im podległe,
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery,
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne,
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania,
 • instytucje aktywizacji gospodarczej/placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości 
  i innowacyjność, np. izby,
 • placówki naukowe,
 • euroregiony,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportowe,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego,
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi.

Do momentu podpisania umowy, projekt realizowany jest na własne ryzyko wnioskodawcy.

Kryteria oceny i wyboru projektów:

Decyzję dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania podejmuje Euroregionalna Komisja Oceniająca (EKO). Wnioskodawcy zostaną poinformowani przez Euroregion o wynikach wyboru projektów dokonanego przez EKO.

Szczegółowe uregulowania dotyczące procedur oraz zasad dofinansowania znajdują się w Wytycznych dla Funduszu Małych Projektów (FMP), które wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej Euroregionu: www.euroregion-viadrina.p   

Wnioski należy składać w wersji papierowej.

Dla Wnioskodawców z siedzibą  znajdującą się na terenie  powiatów:  gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko – drezdeneckiego, sulęcińskiego ( z wyłączeniem gminy Torzym) oraz w mieście Gorzów Wlkp. właściwym do składania wniosków jest biuro:

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
ul. Władysława Łokietka 22
66- 400 Gorzów Wlkp.
Tel: 095 735 84 47, fax: 735 84 61;
e – mail: info@euroregion-viadrina.pl

 

Dokumenty: 

NazwaDataRozmiar
wytyczne_fmp_01_01_2020_r_.pdf

Wytyczne FMP

2020-01-09715.06 KB
wniosek_o_dofinansowanie_kpf-antrag_2020-2.docx

Wniosek o dofinansowanie

2020-01-133561.21 KB
zal_1_-_budzet_projektu-1.xlsx

Zał. nr 1 - Budżet projektu

2020-01-0970.11 KB
zal_2_oswiadczenie_o_vat-2.docx

Zał. nr 2 - Oświadczenie o VAT

2020-01-0914.45 KB
zal_3_deklaracja_partnerstwa-2.docx

Zał. nr 3 - Deklaracja partnerstwa

2020-01-0913.66 KB
instrukcja_wypelniania_wniosku.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku

2017-03-02228.70 KB
luty_informacja-info-promocja_pl.pdf

Postanowienia w zakresie informacji i promocji

2018-03-19239.02 KB
informacja_o_promocji_np_plakaty_(1)-1.pdf

Informacja o promocji np. PLAKATY

2020-01-09192.83 KB
konkurencyjnosc_bb_2019_czerwiec2019.pdf

Postanowienia w zakresie zamówień

2020-01-09382.11 KB
przykladowe_listy_uczestnikow_projektu.zip

Przykładowe listy obecności (osobna dla uczestników polskich i niemieckich)

2020-01-09234.52 KB
loga-1.zip

Loga (Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, Programu PL-BB INTERREG VA, Unii Europejskiej)

2017-12-21174.40 KB
interreg_va-stopka_pl_de_ok.zip

Przykładowa stopka

2017-12-21179.10 KB
 • Mapa

 • Google Translate
 • Newsletter

  Zapisz się do Newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 • Euroregion PRO EUROPA VIADRINA